Τα περισσότερα θέματα της Έκθεσης Ιδεών συνήθως μας καλούν να απαντήσουμε με σαφήνεια για τη σημασία ή το ρόλο ενός φαινομένου ή μιας αφηρημένης έννοιας (Π.χ. Παιδείας, Διαφήμισης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Περιβάλλοντος κ.ά) , τα αίτια ενός φαινομένου (π.χ. Ρατσισμού, Καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαζοποίησης κ.ά), τις συνέπειες (θετικές και αρνητικές ) ενός φαινομένου (π.χ. Τουρισμού, Καταναλωτισμού, Παγκοσμιοποίησης κ.ά), αλλά και των μέσων ή των τρόπων αντιμετώπισης ενός προβλήματος (π.χ. Ναρκωτικών, Ανεργίας, Υποβάθμισης της θέσης της γυναίκας, Εθνικισμού, Λαϊκισμού κ.ά). Καλό είναι λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να απαντάμε στα ζητούμενα του θέματος που δόθηκε για ανάπτυξη , να ομαδοποιήσουμε όλα τα παραπάνω και να τα κατηγοριοποιήσουμε κρατώντας πρόχειρες σημειώσεις.

Σημασία ενός φαινομένου / μιας έννοιας

 • Υλική
 • Πνευματική
 • Ηθική
 • Πολιτική
 • Πολιτιστική
 • Κοινωνική
 • Οικονομική
 • Ατομική
 • Συλλογική

Αίτια ενός φαινομένου

 • Κοινωνικά
 • Πολιτικά
 • Οικονομικά
 • Ιστορικά
 • Ψυχολογικά
 • Εσωτερικά (χαρακτήρας, ταλέντο, περιέργεια, μόρφωση, αισθητική καλλιέργεια, ψυχικά και πνευματικά εφόδια κ.ά)
 • Εξωτερικά (πολιτικοοικονομικές συνθήκες εποχής, πόλεμος, ειρήνη, κ.ά)

Συνέπειες ενός φαινομένου (θετικές –αρνητικές )

 • Κοινωνικές
 • Πολιτικές
 • Οικονομικές
 • Πολιτισμικές
 • Πνευματικές
 • Ηθικές
 • Αισθητικές
 • Ιδεολογικές
 • Εθνικές
 • Στο άτομο
 • Στο σύνολο
 • Στον τρόπο ζωής

Μέσα / Τρόποι αντιμετώπισης ενός προβλήματος

 • Παιδεία-Εκπαίδευση
 • Ψυχικά και πνευματικά εφόδια του ατόμου
 • Πρωτοβουλιακή δράση του ατόμου
 • Πρωτοβουλιακή δράση του συνόλου
 • Στο πλαίσιο της οικογένειας
 • Παρέμβαση του κράτους και της πολιτείας
 • Ισχυροί θεσμοί
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Από stratilio

Αφήστε μια απάντηση