Ν.Ε ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ [1]

Κάθε κείμενο είναι χωρισμένο σε παραγράφους, σε μικρότερες δηλαδή ενότητες που τις συνδέει βέβαια ένας κοινός νοηματικός άξονας (όλες οι παρά­γραφοι ενός κειμένου αναφέρονται σε

Περισσότερα...

Ν.Ε ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : Δευτερεύουσες Ονοματικές προτάσεις (Ασκήσεις)

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α. Ονοματικές προτάσεις α. Ειδικές προτάσεις 1) Στα παρακάτω παραδείγματα ν’ αναγνωριστούν οι ειδικές προτάσείς σύμφωνα με το παράδειγμα. π.χ. Πίστευε πάντα

Περισσότερα...