Ετικέτα: Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου

Ν.Ε ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ [5]

19. Να βάλεις τις περιόδους σε μια λογική σειρά, ώστε να σχη­ματιστεί μια παράγραφος: α) Η χρήση των καβουρντισμένων σπερμάτων, δηλαδή του καφέ, και η πα­ρασκευή ροφήματος αρωματικού και διεγερτικού…

Ν.Ε ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ [2]

4. Να βρεις ποια από τις περιόδους αποτελεί τη θεματική πε­ρίοδο της παραγράφου και να την υπογραμμίσεις: α) Σε μερικά σπίτια βρέθηκαν εκτεταμένα τμήματα τοιχογραφιών. β) Ένα από αυτά παρουσιάζει…

Ν.Ε ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ [1]

Κάθε κείμενο είναι χωρισμένο σε παραγράφους, σε μικρότερες δηλαδή ενότητες που τις συνδέει βέβαια ένας κοινός νοηματικός άξονας (όλες οι παρά­γραφοι ενός κειμένου αναφέρονται σε ένα θέμα), αλλά η καθεμιά…

Ν.Ε ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : Δευτερεύουσες Ονοματικές προτάσεις (Ασκήσεις)

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α. Ονοματικές προτάσεις α. Ειδικές προτάσεις 1) Στα παρακάτω παραδείγματα ν’ αναγνωριστούν οι ειδικές προτάσείς σύμφωνα με το παράδειγμα. π.χ. Πίστευε πάντα | πως θα ήταν ο…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου :ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμίσετε τις γενικές που έχουν θέση ετερόπτωτου προσδιορισμού και να βρείτε ποια λέξη προσδιορίζουν. Ήταν ημέρα αργίας. Συντροφιά με τον παππού βγήκα για περίπατο…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου :ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Να βρείτε τους επιθετικούς προσδιορισμούς που υπάρχουν στα παρακάτω ποιητικά αποσπάσματα: α)Τρεις βράχοι λίγα καμένα πεύκα κι ένα ρημοκλήσι και πάρα πάνω το ίδιο τοπίο αντιγραμμένο ξαναρχίζει τρεις βράχοι…

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου :ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ

1. Συμπλήρωσε τον πίνακα, όπου είναι δυνατόν, με το μονολεκτικό τύπο των επιθέτων. θετικός                          συγκριτικός                 υπερθετικός γλυκός πολυτελής απλός μάλλινος μεγαλύτερος μικρότερος προτιμότερος άριστος ανώτατος 2. Να υπογραμμίσετε τα…