Ετικέτα: Ισορροπία

Το bullying αλλάζει τη δομή του εφηβικού εγκεφάλου

Τα νεαρά θύματα του εκφοβισμού εμφανίζουν δομικές αλλαγές στο κεφάλι οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην ψυχική υγεία τους Πηγή: Το bullying αλλάζει τη δομή του εφηβικού εγκεφάλου…