• 8 Φεβρουαρίου 2023 13:19

Διδακτική

  • Home
  •  Επεξεργασίας πηγών το ανάγνωσμα

 Επεξεργασίας πηγών το ανάγνωσμα

Επεξεργασίας πηγών το ανάγνωσμα Πηγή:  Επεξεργασίας πηγών το ανάγνωσμα

Διδακτικές και εξεταστικές πρακτικές στα αρχαία ελληνικά της Γ΄ Λυκείου

“Η εφαρμογή του νέου τρόπου αξιολόγησης στις πανελλαδικές 2019, η ανταπόκριση των μαθητών και η εμπειρία από συζητήσεις με συναδέρφους δείχνει ότι το στοίχημα για την υπεράσπιση των αρχαίων στη…

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ, ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε στη Φιλολογική, τ. 91, Απρίλιος -Μάιος- Ιούνιος 2005, Μεταίχμιο, σ. 71-77 Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας παραμένει ακόμα και σήμερα ζητούμενο. Και βεβαίως αυτό θα μπορούσε επιστημονικά να είναι…