Λατινικά Λυκείου (Βιβλίο Καθηγητή)

Το βιβλίο περιλαμβάνει μεταφράσεις των 50 κειμένων των σχολικών βιβλίων της Β’ και Γ’ Λυκείου, όπως ίσχυαν ως τη σχολική περίοδο 2014-2015, επιλεκτικές παρατηρήσεις γραμματικής

Περισσότερα...

Λατινικά Γ’ Λυκείου : Γερουνδιακή Έλξη

Γερουνδιακή έλξη ονομάζουμε τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης (γερούνδιο +αντικείμενο σε αιτιατική ή utor+ αφαιρ.) σε παθητική σύνταξη (γερουνδιακό + υποκείμενο). γερούνδιο + αντικείμενο (σε

Περισσότερα...