Συντάκτης: stratilio

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Έκφραση-Έκθεση ΤΑΞΗ: Β΄Λυκείου ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ: Σημειώσεις – Περίληψη ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κώστας Αγγελάκος ,φιλόλογος στο Τμήμα Επιμόρφωσης του Π.Ι. 1. Σκοπός: Να ασκηθούν οι μαθητές στην αφαιρετική διαδικασία με την οποία κρατούμε…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

(Από το Βιβλίο του Καθηγητή «Έκφραση- Έκθεση», τεύχος Β’, ΟΕΔΒ) Παράμετροι αξιολόγησης για την Περίληψη Περιεχόμενο: Σύμφωνο με το κείμενο από το οποίο προέρχεται, χωρίς σχόλια στις απόψεις του συγγραφέα.…

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παραθέτονται χαρακτηριστικά ατοπήματα, εκφραστικά και νοηματι­κά, με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα: 1) Αοριστολογία π.χ. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια παγκόσμια κινήματα να ενδιαφέρονται για την  ομαλή εξέλιξη του ανθρώπου, του νέου στην κοινωνία…

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ

1. Τελεία (.) Στο τέλος της πρότασης. Σε συντομογραφίες. Σε μεγάλους αριθμούς, στη δήλωση της ώρας. Αποφεύγεται σε τίτλους, επικεφαλίδες, επιγραφές. 2. Άνω τελεία (·) Χωρίζει ομάδες προτάσεων. Πριν από…

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1) “Ο άνθρωπος παρεμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, το διαμορφώνει, αλλά και το καταστρέφει. Πολλοί πιστεύουν ότι η επίδραση του ανθρώπου συ­νεπάγεται αναγκαστικά την καταστροφή…