Οι δυνατές και αδύνατες αλλαγές

Υπάρχουν στη ζωή εκείνα που μπορούν να αλλάξουν με τις ενέργειες και τις πράξεις μας κι εκείνα που δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί υπερβαίνουν...