Το μνημείο της αλήθειας

Όσα ψέματα και αν πει κάποιος στους άλλους ή στον εαυτό του, η αλήθεια παραμένει εκεί, όπου έστησε κάποτε το μνημείο της. Μπορεί κάποιος...