Ο παραλογισμός του κόσμου

Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου κυριαρχεί η παραίσθηση, η εσφαλμένη ερμηνεία των εξωτερικών ερεθισμάτων- η παρειδωλία, η τάση να βλέπουμε πρόσωπα σε άψυχα αντικείμενα-...