• 8 Φεβρουαρίου 2023 13:24

ὓβρις→ἂτη→νέμεσις→τίσις , μια συμπαντική νομοτέλεια

Bystratilio

Νοέ 29, 2015