• 2 Ιουνίου 2023 08:13

ὓβρις→ἂτη→νέμεσις→τίσις , μια συμπαντική νομοτέλεια

Bystratilio

Νοέ 29, 2015