• 24 Σεπτεμβρίου 2022 22:31

ὓβρις→ἂτη→νέμεσις→τίσις , μια συμπαντική νομοτέλεια

Bystratilio

Νοέ 29, 2015