• 12 Ιουνίου 2024 18:27

Μαθητικές Κοινότητες

  • Home
  • Μαθητικές Κοινότητες

Οι μαθητές του Λυκείου εκπροσωπούνται σε επίπεδο τμήματος τάξης από το πενταμελές μαθητικό συμβούλιο και σε επίπεδο ολόκληρου σχολείου από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο η θητεία των οποίων διαρκεί ένα έτος και αναδεικνύονται με άμεση μυστική ψηφοφορία στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό αφού μέσα από την διαδικασία ανάδειξης και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων καλλιεργούνται επικοινωνιακές δεξιότητες και γίνεται «μύηση» των μαθητών σε συλλογικές διαδικασίες αντιμετώπισης ζητημάτων και επίλυσης προβλημάτων μέσω της συμμετοχής και του διαλόγου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα ψηφίσουν αλλά, πολύ περισσότερο, εκείνοι/-νες που θα διεκδικήσουν την ψήφο των συμμαθητών τους θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τη διαδικασία όσο και το πλαίσιο λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. Παρακάτω υπάρχουν κάποια αρχεία που παρέχουν την σχετική ενημέρωση.

Το νομικό πλαίσιο των μαθητικών κοινοτήτων

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων