Εκπαιδευτικά / Υπηρεσιακά

Αποσπάσεις Δ.Ε. για το σχ. έτος 2020-2021

Μεταθέσεις Δ.Ε από περιοχή σε περιοχή 2020

Αριθμός Μόνιμων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Οκτώβριος 2019)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Πίνακες Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α ́/θμιας και Β ́/θμιαςΕκπ/σηςκαιστιςΔ/νσειςΒ ́/θμιαςΕκπ/σηςγιατοσχολικόέτος 2019-2020