Εκπαιδευτικά

Πίνακες Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Πίνακες Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α ́/θμιας και Β ́/θμιαςΕκπ/σηςκαιστιςΔ/νσειςΒ ́/θμιαςΕκπ/σηςγιατοσχολικόέτος 2019-2020

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων