Σημειώσεις

Συλλογιστική πορεία σε παράγραφο: Υποδειγματικές Απαντήσεις 0

Συλλογιστική πορεία σε παράγραφο: Υποδειγματικές Απαντήσεις

Η Υποδειγματική Απάντηση, όταν πρόκειται για παραγωγική συλλογιστική πορεία: Ο συντάκτης αναπτύσσει την παράγραφο με παραγωγική συλλογιστική πορεία. Αρχικά, διατυπώνει μια γενική άποψη [γράφουμε...

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 0

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Παραγωγικές καταλήξεις Ουσιαστικών α. Αρσενικά -εμός:  μισεμός, πηγεμός κτλ. -ηγός (β’ συνθετ.: άγω) : ημιονηγός, αρχηγός κτλ. -ητής (συνήθ. από ρήμ. σε -ώ) .:...

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων