Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

Άρθρα / Επιφυλλίδες / Δοκίμια

Δοκίμια

Φιλοσοφία

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42

5. Υπερείδης, Επιτάφιος 41-42 Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι. Τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ κοιμίζεται. Ὅμως δὲ

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Ξενοφῶντα ,Κύρου Ἀνάβασις Β' ,6,21-26

4. Ξενοφῶντα ,Κύρου Ἀνάβασις Β’ ,6,21-26 Μένων δὲ ὁ Θεσσαλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι,

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων :Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52

3. Ισοκράτη , Προς Δημόνικον 50-52 Ζεύς Ἡρακλέα καί Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καί πάντες πιστεύουσι, τόν μέν διά τήν ἀρετήν ἀθάνατον ἐποίησε,

Περισσότερα...

Άγνωστο Κείμενο Αρχαίων : Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ

2. Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ Πατέρες τινές σπεύδοντες τούς παῖδας πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καί ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις

Περισσότερα...

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

1. Να συμπληρώσετε τα κενα με την κατάλληλη λέξη, ώστε να εισάγεται  δευτερεύουσα ονοματική πρόταση. 1. Προσπαθώντας κανείς………………….εντοπίσει τα αποτελέσματα της εξειδίκευσης, θα υιοθετούσε την

Περισσότερα...

Ν.Ε Γλώσσα Γυμνασίου : Ασκήσεις Γραμματικής (ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ – ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

1. Στο κείμενο που ακολουθεί άλλες προτάσεις μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη χωρίς σύνδεσμο (ασύνδετο σχήμα), άλλες συνδέονται παρατακτικά και άλλες συνδέονται υποτακτικά. Να

Περισσότερα...