Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020