Απεικάσματα

Δεν είναι οι εικόνες και οι παραστάσεις, υλικές και αφηρημένες, που διαμορφώνουν την πραγματικότητα, αλλά η φαντασία. Αυτή έχει την ικανότητα να συνθέτει, να...