Μήνας: Ιούλιος 2011

«ΑΓΝΩΣΤΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1999-2004

1999, Ξενοφώντα Κύρου Ανάβαση: Ε, ΙV, 4-7 Καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων· καὶ…