• 21 Σεπτεμβρίου 2023 08:55

Μήνας: Ιούλιος 2011

  • Home
  • «ΑΓΝΩΣΤΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1999-2004

«ΑΓΝΩΣΤΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1999-2004

1999, Ξενοφώντα Κύρου Ανάβαση: Ε, ΙV, 4-7 Καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων· καὶ…

Το Κλέφτικο Τραγούδι (Το Πνεύμα και η Τέχνη του)

Γιάννης Αποστολάκης Από το περ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ, έτος 1983, Νο 76 σσ. Ι71-2• και Νο 80 σσ. 543-51. Και τώρα ας δείξω πιο είναι το έργο μου. Αν για μας τώρα…