Οι δυνατές και αδύνατες αλλαγές

Υπάρχουν στη ζωή εκείνα που μπορούν να αλλάξουν με τις ενέργειες και τις πράξεις μας κι εκείνα που δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας να τα αλλάξουμε. Σε εκείνα που δεν αλλάζουν, υπεισέρχονται οι νόμοι των επιστημών, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι δυνατές και αδύνατες αλλαγές.