Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου – Κειμενικά Είδη (Παραδείγματα)

Τα παραδείγματα βασίζονται στη θεωρία του σχολικού βιβλίου “Εμείς και οι άλλοι…”, Δίκτυο Κειμένων-Φάκελος Υλικού, Νεοελληνική Γλώσσα, 2019, σελίδες 165-169. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υποκειμενική Περιγραφή (Παράδειγμα) : «Ήταν ένα λουλούδι εκεί! Συλλογίσου. ‘Ενα λουλούδι είχε φυτρώσει εκεί μέσα στους σαπρακιασμένους γεώσακους. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου – Κειμενικά Είδη (Παραδείγματα).