Νέα Ελληνική Γλώσσα : η Παράγραφος και η Περίληψη κειμένου