• 1 Απριλίου 2023 19:39

Λατινικά Γ’ Λυκείου : Ενεργητική -Παθητική Σύνταξη

Bystratilio

Μάι 31, 2012

Nα μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου αυτό είναι δυνατόν:
α) Arria filio funus ita paravit, ut maritus suus id ignoraret.
β) Filius libenter cibum sumpserat.
γ) Cum lacrimae, diu cohibitae, illam vincerent, egrediebatur.
δ) Ille milites orabat ut hominem interficerent.
ε) Ille milites interrogabat num nostri exercitum hostium vincerent.

Nα μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, όπου αυτό είναι δυνατόν:
α) Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine.
β) Hanc ficum ex arbore ante tertium diem decerpsi.
γ) Romani bello Carthaginem deleverunt.
δ) Romani cum Carthaginiensibus bellum sumpserunt, quo Carthago deleta est.


[Από το βιβλίο του Κ.Ε.Ε]

About Post Author

Αφήστε μια απάντηση