• 27 Μαρτίου 2023 00:21

Ιμμάνουελ Καντ: «Η ηθική είναι το δόγμα που μας κάνει άξιους να ευτυχήσουμε»