• 27 Νοεμβρίου 2022 14:58

Ιμμάνουελ Καντ: «Η ηθική είναι το δόγμα που μας κάνει άξιους να ευτυχήσουμε»